Bulk aanpassingen

Pas meerdere bestellingen tegelijk aan

Sneller werken

Om sneller te kunnen werken kan je verschillende bewerkingen tegelijk uitvoeren in de app. Hiervoor klik je op de 'bulk' knop:

Hierna zal het bulk scherm openen:

Selecteer hier de bestellingen die je tegelijk wilt aanpassen, en kies bovenaan de gewenste actie:

Last updated