Links

Producten bewerken

Op de productpagina zie je links de categorieën en rechts de producten. Wanneer je hier een bepaalde categorie aanduid, zal je rechts het overzicht krijgen van de producten binnen deze categorie. Rechts van de producten kan je via het wijzigingsicoon de ingave pagina van het product opnieuw openen en wijzigingen aanbrengen.
Via de puntjes met mogelijkheden kan je een product dupliceren, bekijken hoe het resultaat er zal uitzien op de webpagina, de eventuele variaties kopiëren of eerder gekopieerde variaties plakken en ten slotte kan je het product ook definitief verwijderen.
Indien je dezelfde wijzigingen wenst door te voeren voor verschillende producten, kan je deze aanvinken via de blokjes links van de producten of via het totaal blokje links van de verzamelnaam ‘Product’ die dan alle producten binnen deze categorie selecteert. Zo kan je bijvoorbeeld variatiegroepen in 1 beweging toevoegen aan een grote groep producten.

Producten sorteren

Producten sorteren: Zowel de categorieën als de producten kunnen worden gesorteerd naar wens. Je kunt instellen of ze alfabetisch worden gesorteerd of dat je zelf de volgorde wil bepalen. In dit geval klik je op ‘sorteer categorie’ of ‘sorteer product’ en dan selecteer je bovenaan ‘zelf te bepalen’ om vervolgens de producten/categorieën, naar de gewenste positie te slepen.

Snelle aanpassing prijzen

Op het productoverzicht is het mogelijk om snel een prijs te wijzigen van een product zonder hiervoor naar de detailpagina te moeten gaan.

Bulkbewerkingen

Om bepaalde repetitieve acties te optimaliseren zijn er op producten ook bulkbewerkingen mogelijk.
Op het productoverzicht staat er naast ieder product een checkbox. Selecteer hier de producten waarop je de bewerking wil toepassen:
Klik vervolgens op 'meer acties' in het contextueel menu, en hier kan je met gemak bulkbewerkingen toepassen (bv verwijderen, variatiegroepen toevoegen, ...)
Last modified 2yr ago