Bestellingen ontvangen

Via instellingen - bestellingsinstellingen kan je de manier wanneer en hoe de bestellingen binnenkomen bepalen.

Eerst kies je voor het al dan niet gebruiken van de bestel app.

Vervolgens kan je bepalen of er mailverkeer moet zijn tussen je website en de klanten. We raden zeker aan om dit aangevinkt te laten.

Accepteer bestellingen op ieder moment

Bepaal of een bestelling enige tijd op voorhand dient te worden geplaatst. Hierdoor ontvang je een mail telkens een bestelling wordt geplaatst en kan je van uit deze mail gemakkelijk de bestelling afprinten op je gewone printer. Wanneer dit hokje is aangevinkt, kan de klant direct zijn bestelling plaatsen voor onmiddellijke levering of afhaling (voor zover jouw zaak op dat moment natuurlijk open is, wat je verderop bij ‘openingsuren’ en ‘vakantieperioden’ kan bepalen). Wanneer je de dag zelf geen bestellingen wenst te ontvangen, kan je in het volgende venster een laatste bestel uur opgeven waarna het niet meer mogelijk is om een bestelling te plaatsen voor de volgende dag. Een voorbeeld: Je wenst dat alle bestellingen voor morgen, ten laatste vóór 17 h. vandaag worden geplaatst, dan vul je hier 17:00 in. Iemand die hierna nog een bestelling wenst te plaatsen, kan dit enkel voor overmorgen doen.

Wanneer dit niet is aangevinkt, kan je er voor kiezen dat de tijd tussen het plaatsen van de bestelling en de levering of afhaling ervan, enkele minuten of enkele dagen bedraagt. Meestal vul je bij het aantal dagen ‘0’ in en bij de minuten kies je een tijd die het voor jou comfortabel maakt om op tijd de bestelling klaar te maken.

Servicekost

Via ‘servicekost’ kan je een bepaalde kost instellen die wordt gerekend per online bestelling. Dit kan interessant zijn als je bijvoorbeeld zeer veel kleine bestellingen hebt, die je online laat betalen en waar de verhouding tussen de kostprijs van de betaling en de omzet van de bestelling te hoog is.

Je kan dit ook gebruiken om een tijdelijke kostprijs in te stellen wegens bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld op een bepaalde feestdag of wanneer een speciaal evenement plaatsvindt.

Je kunt tevens optioneel een bestelbedrag ingeven waarboven deze servicekost niet wordt gerekend. In het voorbeeld hierna, zal een servicekost van 25 cent worden aangerekend voor alle bestellingen kleiner dan 10€

Bekijk onderstaande 2 scenario's om te begrijpen hoe de servicekost zal worden aangerekend

Hier zal een servicekost van €0.25 gerekend worden, omdat het 'service kost valt weg vanaf' bedrag niet bereikt is. De klant zal €5.25 aangerekend krijgen.

Minimum interval tussen tijdstippen

Hiermee kan je zelf kiezen op welke tijdstippen de klanten kunnen bestellen. Wanneer je hier bijvoorbeeld ‘5’ invult, zal de klant kunnen kiezen tussen vb. 11:15, 11:20, 11:25, … . Wanneer je hier 15 invult, zal de klant kunnen kiezen tussen 11:15, 11:30, 11:45, … .

Bereidingstijd in minuten

Hiermee kan je ingeven hoe lang het gemiddeld duurt om een bestelling klaar te maken. Bij het gebruik van de bestel app, zal dit ook de tijd zijn die wordt meegedeeld aan de klant wanneer zijn bestelling zal klaar zijn: ‘Beste klant, goed nieuws, de chef heeft ons laten weten dat hij aan je bestelling begonnen is en dat deze binnen X minuten zal klaar staan’. Wanneer je de bestel app gebruikt, zal dit ook de tijd zijn die zal gebruikt worden om het tijdstip te bepalen wanneer je aan de productie van de bestelling moet beginnen.

Limiteer aantal bestellingen per tijdstip

Hiermee kan je zelf bepalen hoeveel bestellingen er maximaal kunnen worden geplaatst op 1 bepaald tijdstip. Als je bijvoorbeeld een minimum interval van 10 minuten hebt gedefinieerd en maximaal 3 bestellingen per tijdstip, zal je maximaal 3 bestellingen ontvangen op 11:10, maximaal 3 bestellingen op 11:20 enz.. Op deze manier kan je zelf het tempo van de inkomende bestellingen bepalen. Wanneer een tijdstip volzet is, zal de klant dit niet meer kunnen kiezen en een volgend tijdstip moeten nemen.

Maximaal aantal dagen op voorhand

Hiermee kan je ook nog een maximum instellen tot wanneer de klant in de toekomst kan bestellen.

Last updated